Středa 21. dubna 2021, svátek má Alexandra
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 21. dubna 2021 Alexandra

Výročí 1. a 2. dubna

8. 04. 2021 7:00:00
Hvězdami Milan Kundera, naše i světová literární hvězda rozměru Čapkova a Seifertova a Karel I. Veliký za své zakladatelské a kulturní přínosy (za to ostatní nikoli).

1. dubna

1815 Otto von Bismarck (+1898), první ministr Pruska (1862–1890) a první v řadě německých kancléřů (1871–1890). On stojí se základním kamenem v rukou u základů sjednoceného Německa a jeho velmocenského postavení. S takřečeným železným kancléřem bylo obtížné vyjít i cokoli vyjednat, avšak byl natolik inteligentní, že dokázal protivníkův cenný názor uznat a přetvořit ho ve svůj prospěch.

Do politiky se pustil přes funkci poříčního správce, což mu pomohlo do zemského sněmu. Spolkový sněm (Německého spolku) ve Frankfurtu a diplomatické služby v Rusku a Paříži. Jmenován do čela pruské vlády, kde se ihned osvědčí tím, že dokáže prosadit armádní reformu. Po vítězství v dánské i rakouské válce 1864 a 1866 rozpouští Německý spolek a nahradí ho Severoněmeckým spolkem s vedoucí úlohou Pruska. Po francouzské válce 1871 k ponížení Francie ve Versailles vyhlášeno Německé císařství, Vilém I. je císařem a Bismarck prvním německým kancléřem. On je autorem myšlenky Berlínského kongresu, kde se nové císařství prezentuje jako solidní evropský moderní stát. Také je spoluautorem a prosaditelem systému sociálního pojištění 1889. Po smrti Viléma I. a jeho syna Friedricha III. na trůn usedá Vilém II. Ten Bismarcka nesnáší, neb po všech stránkách za ním zaostává a má ambice vládnout co nejvíce absolutisticky. Bismarck se poté odebírá na své statky, kde dožije.

Zajímavé, jak je Bismarckova osobnost adorována i mimo území říše. I v našem pohraničí ještě překvapivě najdeme jeho sochy. Jak mohly přežít dodnes, je podivuhodné.

1868 Edmond Rostand (+1918), francouzský dramatik a básník. Narodil se do zámožné rodiny a získal dobré vzdělání, což mu umožnilo věnovat se svobodně literární tvorbě. Nejslavnější díla: komedie Romantikové, Cyrano z Bergeracu, Samaritánka, Orlík. Patří k miliónům obětí španělské chřipky.

1873 Sergej Vasiljevič Rachmaninov (+1943 ruský hudební skladatel pozdně romantického období, klavírista a dirigent.

Narodil se v ruské aristokratické rodině. Jeho otec žil nezřízeným a neodpovědným způsobem a veškerý majetek ztratil a rodinu se šesti dětmi opustil. Ještěže měl Sergej hodnou babičku. Na klavír hrál od 5 let, konzervatoř a mizerná kázeň, matčin příbuzný mu zařídil soukromého učitele Zvereva. Pokusy o vlastní skladby a ostré hádky s učitelem. Nakonec se vše srovná a studia pokračují i u Tanějeva a Arenského a podaří se složit závěrečnou zkoušku ze hry na klavír na konzervatoři. Skládá 1. klavírní koncert. Posléze velký úspěch v oboru skladby, kde složil za 18 dnů operu Aleko na Puškinův námět a získá velkou zlatou medaili. První láska a 1. symfonie, již hudebníci v čele s Glazunovem provedli tak špatně, až sám odešel a kritikou nazítří zcela strhán. Na tři roky se stáhl, až přišla nabídka na dirigování v soukromé opeře a objevuje se celoživotní přítel Šaljapin. Jeden lékař mu pomůže od psychických obtíží a už je tu slavný 2. klavírní koncert. Svatba se sestřenicí Natalií Satinou a dvě dcerušky.

1917 po Říjnové revoluci odcestuje celá rodina z Ruska, kam se již nikdy nevrátí, což je jistě velmi rozumné, když uvážíme, že byli šlechtického původu a co čekalo Prokofjeva, Šostakoviče a další. Konečně Stravinskij se také neměl k návratu. Kodaň, Stockholm a 1918 USA. Návraty do Evropy, vila u Luzernského jezera. Za kritiku sovětské kulturní politiky zákaz jej hrát v Sovětském svazu, ale vzat na milost za přispívání do „Fondu válečné podpory“.

Proslaven také svou obrovitou postavou, velikým rozpětím paží a prstů, což mu umožňovalo zahrát, to, co jiným fyzicky nemožno. Já mám rád a za absolutní špičku považuji jeho klavírní koncerty, 2. symfonii, Sonátu pro violoncello a klavír g-moll, a obdivuji i mnohé další.

1929 Milan Kundera, česko-francouzský spisovatel. Od roku 1975 žije ve Francii, v roce 1979 zbaven československého občanství, 1981 získá francouzské, 2019 vráceno občanství české. Píše nejdříve česky, posléze jen francouzsky. Začíná jako básník a dramatik, nakonec se ale celosvětově proslaví zejména jako prozaik a esejista. Jeho knihy patří mezi nejčastěji překládaná česká díla. Po špatných zkušenostech s neautorizovanými překlady nakonec zvolil nakladatelství Atlantis dlouholetého přítele Milana Uhdeho a překladatelku Anna Kareninová. Kolem něho počínaje otcem Ludvíkem, klavíristou a rektorem JAMU a bratrance stejného jména byl básníka lidé významně kulturně činní. Sám se také hudebně vzdělával, mimo jiné u Pavla Haase a Václava Kaprála. Za první manželku si vzal učitelovu dceru Olgu Haasovou. Studia na FF UK, literaura a posléze scénáristika na FAMU. Po studiu vyučuje světovou literaturu. Vstup do KSČ a vyloučení pro zeměšňování tajemníka Hendrycha. Členství vráceno 1956 a znovu vyloučen 1970.

Z 50. let se s ním táhne případ s údajným udavačstvím, jež někteří potvrzují a jiní vyvracejí. V té věci nikdy jasno nebude, dokud to neobjasní sám Kundera. V 60. letech stojí na straně lidí a sil, kteří si přejí uvolnění režimu (viz vystoupení na sjezdu svazu spisovatelů), a uzavírá druhý sňatek. Postoj Kunderových k invazi znamená 1969 vyhození z práce pro jeho ženu a o rok později i jeho odchod z FAMU. Z mnoha nepadnutí si do oka vzešel odtažitý Kunderův vztah k disentu a zejména k Václavu Havlovi. Ztratil také jakoukoli možnost publikovat. Po jistém váhání se rozhodl emigrovat.

Od roku 1975 ve Francii na univerzitě v Rennes a později na Vysoké škole sociálních věd v Paříži, kde zakládá nový obor „Kultura střední Evropy“. Vydáním románu Kniha smíchu a zapomnění psaném česky a přeloženém do francouzštiny tak naštval československou vládnoucí moc, že mu odebrali státní občanství. V roce 1981 pak získal občanství francouzské. Svá francouzská díla do češtiny zprvu překládal sám, což později opustil a našel si paní Kareninovou. 2008 další udavačská aféra, jejíž pravdivost velmi pochybná. Dílo zahrnující poezii, eseje, divadelní hry a romány a povídky si každý najde pilně sám, však jste jistě mnohé četli. Já jsem se nedávno vrátil k Nesmrtelnosti, což je dle mého brilantní dílo, jež mě velmi obveselilo. To je poslední román psaný česky.

2. dubna

742 Karel I. Veliký (+814), bratry Francouzi řečený Charlemagne, franský (768) a langobardský (774) král a první středověký římský císař od roku 800. Sjednotil většinu západní a střední Evropy. Byl prvním panovníkem, jenž byl jako římský císař obecně uznáván.

Podstatné události:

768 Karel a jeho bratr Karloman I. Franský přebírají vládu ve franské říši

771 po bratrově smrti Karel jediným vládcem franské říše

772–804 války s cílem podmanit si a christianizovat Sasy

774 Karel langobardským králem

778 neúspěšná výprava na Pyrenejský poloostrov proti Arabům (epizoda s Rolandem při porážce v bitvě v průsmyku Roncevalles)

781 založení italského království jako dílčího království franské říše

788 svržení a odsouzení bavorského vévody Tassila III.

791–803 vyvrácení říše Avarů

793 povstání Frísů proti odvodům do franské armády

795 vítězství nad Avary,

800 korunovace a pomazání na císaře papežem Lvem III. v Římě

801 rozšíření území až k řece Ebro a založení španělské marky

803 válka mezi Franskou říší a Byzancí

805 útok na Čechy a uložení placení tributu[4]

810 dánští Vikingové pod vedením krále Godfreda napadli Frísko

812 byzantské uznání Karla Velikého císařem – konec války trvající od roku 803

Na poli správy říše bylo vykonáno mnoho organizační práce. Například systém hrabství později přebírán i jinde. Kulturní politika, možno-li to tak nazvat, znamená první návrat k dědictví Západořímské říše a přiblížení tehdy nejvyspělejší Byzanci. Též nazýváno karolinskou renesancí. Nutno ještě dodat, že franské království bylo kulturní výspou právě péčí Karlovou. Mocně využíváno schopných a talentovaných osobností, často z okruhu církve. Pozor, ještě neexistují univerzity, leč školství nemůže být v rukou nikoho jiného než církve. Ještě také nejsou později vzniklé řády, které o vzdělanost pečují.

Přes kruté vedení válek a mnohé nelidskosti nakonec prohlášen 1165 za svatého, a to kolínským arcibiskupem proti vůli papeže, takže nadále jeho svatost nezapsána v příslušném seznamu, nýbrž jen tolerována.

Mnoho manželek, což tehdy nic divného, významné ženy měly povinnost rodit dědice a to jim začasté způsobilo smrt. Z těch manželství a vztahů mimo ně povstalo množství potomků, takže se postoji papeže při tom neautorizovaném svatořečení s přičtením potoků krve zpod císařova meče nelze divit.

Franská říše v době Karlovy vlády dosáhla rozlohy 1 200 000 km², patřilo do ní území od dnešní Francie až k západním hranicím České republiky. Na tuto říši se odkazuje Evropská unie jako na svého předchůdce. V tomto duchu se každoročně v Cáchách uděluje nejprestižnější evropské ocenění, Cena Karla Velikého. Jedna z hlavních budov Evropské komise v Bruselu nese název Charlemagne building. Po jeho úmrtí říše rozdělena mezi tři syny.

1725 Giacomo Girolamo Casanova (+1798) byl italský spisovatel, intrikán, špión a diplomat. Zanechal po sobě všestranné literární dílo (psané převážně ve francouzštině, zčásti v němčině a italštině), nicméně je především známý jako dobrodruh a muž, jehož jméno je synonymem pro svůdce. Této pověsti se těší pravděpodobně zásluhou svého nejvýznamnějšího autobiografického díla, „Dějiny mého života“ (Storia della mia vita), v němž autor bez skrupulí popisuje svá četná milostná dobrodružství. My, muži 21. věku, kteří poctivě navštěvujeme své uroložky, víme své, jak vznikají takové paměti. Někdy i pověst milovníkova odemyká dveře ložnic. Neexistuje normální chlap, který by se v těchto záležitostech trochu nevytahoval. Občas stíhán, občas zavřen a zažil nesporně pestrý život dobrodruha, až jako dědek u Valdštejnů v Duchcově knihovníkem a zde dožije vzpomínaje na své milostné výboje.

1840 Émile Zola (+1902), francouzský spisovatel, představitel naturalismu. Další, kdo neúspěšně studoval, avšak psal s úspěchem a také se slavně zastal kapitána Dreyfuse otevřeným dopisem prezidentovi republiky nazvaným „Žaluji“.

Důležitá díla:

cyklus 20 románů o rodině Rougon-Macquartů, životy jejíchž členů slouží k představení nejrůznějších obyčejných povolání a osudů ve jejich bídě i slávě.

Břicho Paříže, z prostředí pařížské tržnice

Zabiják, míněno výstižně alkohol

Nana, o kurtizáně, navazuje na předchozí

Lidská bestie, prostředí železnice

Peníze, ve smyslu otroctví peněz

Rozvrat, z války 1870-71

Zemřel údajně nešťastnou náhodou na otravu oxidem uhelnatým poté, co se mu ucpal komín. Později se prokázalo záměrné ucpání.

Autor: Richard Mandelík | čtvrtek 8.4.2021 7:00 | karma článku: 5.67 | přečteno: 88x

Další články blogera

Richard Mandelík

Výročí 15. až 17. dubna

Za hvězdy prohlásím Leonarda da Vinci, Charlieho Chaplina (Sira, přehlédl jsem) a Václava Jana Tomáška, prvotřídní hudební osobnost 1. poloviny 19. století.

21.4.2021 v 10:30 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 52 | Diskuse

Richard Mandelík

O jednom pohřbu a jednom království

Po přenosu pohřbu prince Philipa z windsorského hradu kromě obdivu k britské noblese a eleganci a úspornému průběhu musím opět zkritizovat českou televizi, která nebyla schopna o místě, kde se událost konala, říci ani slovo.

18.4.2021 v 7:00 | Karma článku: 21.87 | Přečteno: 486 | Diskuse

Richard Mandelík

Výročí 13. a 14. dubna

Tímto se mi podařilo srovnat dny a snad se mi to podaří udržet. Hvězdami třetí prezident USA a jeden z autorů deklarace nezávislosti Thomas Jefferson a královna country music Loretta Lynn.

15.4.2021 v 7:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 70 | Diskuse

Richard Mandelík

Výročí 10. až 12. dubna

Zpracováním tří dnů mám nyní splněno a hvězdami jsou samozřejmě já, který sice nemá narozeniny, ale ten den je pro mě významný, však uvidíte, dirigentská hvězda Karel Ančerl a španělská sopranistka Monserrat Caballé.

14.4.2021 v 7:00 | Karma článku: 5.10 | Přečteno: 76 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Tomáš Kupec

Skandální odposlech. Ředitel CNN popisuje, jak televize úmyslně manipuluje divákem. (2.)

Charlie Chester, Technický ředitel zpravodajské televize CNN, popisuje manipulační praktiky této stanice. Níže volný překlad některých pasáží z 2. části vydaného odposlechu + odkazy na zdroj:

21.4.2021 v 15:47 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 1 | Diskuse

Hana Šťastná

Hlubokou okupují Rusové

Dnes změna. Z rádia už mě nestraší epidemiolog, nýbrž pyrotechnik z Vrbětic. Před šedesáti lety v dubnu vyletěl první člověk do Vesmíru. Byl to Rus.

21.4.2021 v 15:00 | Karma článku: 13.98 | Přečteno: 255 | Diskuse

Michal Kotyk

Vláda a její „spiklenecké teorie“!

Proč ty uvozovky? Protože se se vší pravděpodobností nejedná o cílenou součást vládní politiky, ale o velmi aktivní vytváření podkladů pro jejich vznik, kde i toto poznání skoro nutí k vytváření téhož.

21.4.2021 v 13:57 | Karma článku: 9.99 | Přečteno: 237 | Diskuse

Tomáš Flaška

Proruské makovice to mají už pěkně pomotané

Už začíná být veselé pozorovat vyjádření a činy mnohých našich nejen politiků, ale i zjevných členů ruské páté kolony u nás.

21.4.2021 v 13:05 | Karma článku: 29.42 | Přečteno: 645 | Diskuse

Veronika Vojáčková

Deník z Če-chanu Den 51 - K smrti dobrá hra

Ve vedlejší vesnici při hraní počítačových her zemřel na infarkt 15 letý kluk. Příčina zatím není úplně jasná. Prý dvakrát prodělal covid, ale jestli měl virem nějak poškozené srdce... nevím.

21.4.2021 v 12:06 | Karma článku: 7.93 | Přečteno: 179 | Diskuse
Počet článků 622 Celková karma 7.43 Průměrná čtenost 260

Píšu převážně o svých kulturních zážitcích blízkým, přátelům a známým. Proč to nezveřejnit na blogu? Možná někoho potěším a možná někdo potěší mě. Pokud jde o politiku, uložil jsem si, že o ní budu mlčet, pokud se mě věc nějak silně nedotkne.

Najdete na iDNES.cz